Algemeen

Rede­nen voor dia­gnos­tiek kun­nen zijn dat je op meer­de­re levens­ge­bie­den pro­ble­men ervaart; dat je er zelf niet uit­komt en wil weten wat je kunt doen om ver­der te komen. Samen met jou gaan we op zoek naar de oor­za­ken ach­ter de pro­ble­men die je ervaart.

 

Print Friendly, PDF & Email