Ben jij die communicatief sterke, goed geordende, verantwoordelijke, samenwerkende accountmanager? Een specialist met generalistische inborst? Houd jij zicht op diverse bedrijfsprocessen en doe jij die controles met een grote glimlach? Kun je adviseren vanuit je hart en met passie onze leidende principes: ‘De Eigenwijze Weg, Menselijk, Meedoen, Vanuit het Hart, Duidelijk en Simpel, Duurzaam en Creatief’ uitdragen? Mooi! Dan zoeken wij jou, Accountmanager !!!

Rondomzorg is een middelgrote zorgaanbieder gevestigd in Leeuwarden. We hebben meerdere locaties voor Beschermd Wonen, we bieden Thuis Plus en Thuisondersteuning, Jeugdzorg en WLZ zorg. Daarnaast hebben we een GBGGZ praktijk. Ons werkgebied is Friesland, voornamelijk Leeuwarden en omstreken. We willen onze cliënt horen en zien als mens. We hebben een creatieve kijk, werken integraal, multi-methodisch, multi-disciplinair en multi-systemisch. We zien graag dat ieder zich tot zijn eigen potentieel kan doorontwikkelen. Ons motto: ik ben op mijn plek.

De Functie

Accountmanager met een generalistische inborst, die inkoop trajecten van diverse financiers bewaakt, externe contacten onderhoudt en intern contractbeheer vertaalt naar praktische uitvoering en zorg draagt voor stroomlijnen, plannen en controleren van diverse bedrijfsprocessen. Hij/ zij signaleert en adviseert collega’s en directie over te nemen stappen, te ontwikkelen en/of te wijzigen beleid en aan te passen processen en voert zelf werkzaamheden uit passend bij de functie.

Wat verwachten wij van jou?

Taken

 • Inkoop / Verkoop, 
 • bijwonen van marktconsultaties /overlegtafels
 • Aanbestedingen
 • Contractbeheer
 • Stroomlijnen kwaliteitsproces
 • Planning interne en externe controles
 • Verantwoording en uitvraag 
 • Terugkoppeling naar /directie
 • Nauwe samenwerking met teamleiders en secretariaat/ 

Kennis van/ vaardigheden

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Kennis van relatiebeheer, acquisitie en (complexe) aanbestedingstrajecten (wmo, jeugdwet, wlz en zvw);
 • Kennis van het hulpaanbod en hulpverleningsprocessen van de organisatie;
 • Algemene kennis van bedrijfsprocessen;
 • Sterke communicatieve vaardigheden;
 • Gezonde mix tussen analytisch en slagvaardig;
 • Betrouwbaar, zelfstandig en ondernemend; 
 • Planmatig werken en om kunnen gaan met piekbelasting/ flexibiliteit; 
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als accountmanager of een vergelijkbare functie;
 • Je bent op de hoogte van recente maatschappelijke, technologische, politieke, nationale of andere omgevingsfactoren en ontwikkelingen daarin. De verkregen kennis wordt effectief benut voor sturing en beïnvloeding;
 • Je brengt een relevant en effectief netwerk mee, onderhoudt en benut dit.

Resultaten

 • Je zorgt ervoor dat de integrale planning‑, control- en verantwoordingscycli voor alle bedrijfsprocessen die betrekking hebben op inkoop en contractbeheer volgens afspraak worden uitgevoerd;
 • Je draagt zorg voor het hele proces rondom nieuwe  aanbestedingen en contractering en volgt externe ontwikkelingen nauwkeurig;
 • Je begeleidt en controleert diverse processen met betrekking tot Bedrijfsvoering, Aanbestedingen en Kwaliteit en zorgt dat benodigde sturingsdata op tijd wordt aangeleverd t.b.v. de diverse planningscycli en de AO/IC en bewaakt sluitingsdata.
 • Je bouwt relaties op en onderhoudt contacten met (potentiële) opdrachtgevers en financiers (stakeholders bij gemeenten, (zorg)verzekeraars, bestuurders van scholen etc.).
 • Je weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar innovaties en uitbreiding van de dienstverlening van Rondomzorg en bent een stevige sparringpartner vooe de directie.
 • Je representeert de organisatie bij bijeenkomsten, beurzen en dergelijke om op die wijze de naamsbekendheid te vergroten;
 • Je werft, in samenwerking met interne betrokkenen, acquisitieopdrachten, subsidies en aanbestedingen bij (potentiële) opdrachtgevers en financiers. 
 • Je fungeert als de verbindende schakel tussen het externe veld en de interne organisatie. voornamelijk richting directie en teamleiders 
 • Je bewaakt afspraken en uitvoering, zodanig dat de geleverde dienstverlening aansluit bij gemaakte afspraken met opdrachtgevers. 
 • Je draagt zorg voor afstemming met leidinggevenden ten aanzien van het nakomen van afspraken die met opdrachtgevers en financiers zijn gemaakt, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

Positie en inschaling

De accountmanager valt direct onder het MT en wordt primair aangestuurd door de directeur bedrijfsvoering. Jou wacht een goed salaris in schaal 10 van de CAO jeugdzorg.

Beschikbaarheid

Je bent beschikbaar per 1 april 2021 of zo snel mogelijk daarna. Het betreft in eerste instantie een parttime dienstverband van 32 uur per week voor een jaar met de intentie om daarna te verlengen of om te zetten in een vast dienstverband.

Sollicitaties kun je voor 21 februari sturen naar rubingh.d@rondomzorg.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met porte.rdela@rondomzorg.nl