Sta jij het liefste op met een grote glimlach, omdat je vandaag weer al jouw handige vaardigheden in kan zetten op je werk? Dan zal je wel eens kunnen stralen van deze mooie functie.

Dus mens met 2 rechterhanden en een groot sociaal hart: Lees vooral verder!

Dit ga je doen: Als beheerder zal jij regelmatig te zien zijn op al onze locaties. Handig als je bent met timmerwerk, installatiewerk, loodgieters- of elektrawerk, jij draait er je hand niet voor om. Verhuizing plannen, vloertje leggen, horeca oven aansluiten, tuintje aanleggen, veiligheidsmaatregelen treffen….daar ben jij voor beheerder. Alles ter verbetering van onze woon- en werkruimtes, het netjes en representatief houden van gebouwen en buitengebied.

Doel van de functie: Gebouw(en), terrein en inventaris onderhouden, zodanig dat medewerkers en cliënten van Rondomzorg op een veilige wijze van de gebouwen en overige voorzieningen gebruik kunnen maken. Materiaal en gereedschap beheren, vervangen, aanschaffen.

Wat bieden wij je:
Je werkt van van op maandag t/m vrijdag.
Je wordt verloond in schaal 5 CAO Sociaal werk.https://www.sociaalwerk-werkt.nl/
Je salaris ligt tussen de €2061 en de €2936 bruto per maand naar rato bij een 36 urige werkweek.
Je ontvangt een eindejaarsuitkering van 8% en vakantietoeslag 8,3%.
IKB van 0,1% over het bruto loon.
Vitaliteitsuren boven de 30 jaar.
Aanvullende scholing en begeleiding.
Tegemoetkoming zorgverzekering van €10 per maand.
Aansluiting pensioenfonds.
Gratis deelname aan ons intern trainingsaanbod.
Vergoeding woon-werk verkeer.
Werken in een fijne, positieve, warme organisatie.

Wat vragen wij van je:
Een energieke, positieve en zelfstandige inslag;

Vmbo-werk- en denkniveau;
Technisch inzicht;
Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.
Ervaring met divers (bouw) materiaal, machines en apparatuur;
Correct en positief gedrag in persoonlijke contacten;
Zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen;
Juiste contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten.

Kernwoorden: Ik ben op mijn plek! Doen wat werkt (hou het simpel),vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid, je eigenwijze weg volgen, eigenaarschap, menselijk, gewoon en uit het hart. Wij geloven dat alleen onze cliënt zelf de sleutel in handen heeft tot ‘beter worden’

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer hier

 

Wil je meer weten over de vacature en wat je gaat doen? Lees verder

De functie van Beheerder komt vooral voor bij instellingen die gebouwen in eigen beheer
hebben en kan zowel in hoofdgebouwen of bijvoorbeeld buurthuizen voorkomen. De
Beheerder komt ook regelmatig in contact met de doelgroep.

Doel van de functie
Het onderhouden en zo nodig repareren van de gebouwen en inventaris en het uitvoeren van algemene onderhouds- en tuintaken. Het (mede) verbeteren van het sociaal, woon‑, werk- en leefklimaat en het deelnemers optimaal gebruik laten maken van de openbare voorzieningen.

Organisatorische positie
De Beheerder ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen
de functie is gepositioneerd. De Beheerder geeft, indien van toepassing, functioneel leiding
aan de Assistent Beheerder.

Resultaatgebieden
Toezicht houden
Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van materialen in en rondom de accommodatie en wijst zo nodig op de naleving van de
veiligheidsvoorschriften en huisregels;
Draagt bij aan de preventie van overlast, vandalisme, kleine criminaliteit en verpaupering;
Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding,
fysieke toegankelijkheid et cetera);
Opent het gebouw en sluit deze overeenkomstig de vastgestelde tijdsbepalingen en het werkrooster;
Verzorgt de planning en de verhuur van ruimtes binnen het gebouw;
Houdt toezicht op het gebruik van het gebouw en de inventarisgoederen door
gebruikers/deelnemers;
Signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede
vermissingen en geeft deze door aan het bestuur of de leidinggevende.
Resultaat: Op gebouw, inventaris en de directe omgeving van de instelling is toezicht
gehouden, zodanig dat gebruikers, deelnemers en medewerkers op een veilige wijze van de
gebouwen, omgeving en overige voorzieningen gebruik kunnen maken.

Gebouw(en), terrein en inventaris onderhouden
Voert reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan gebouwen en inventaris, volgens onderhoudsschema, na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers;
Verricht diverse werkzaamheden waaronder het onderhouden en aanleggen van het niet verharde terrein rond de gebouwen, onderhoudt borders en gazons;
Verhelpt storingen aan technische installaties of schakelt hiertoe de externe servicedienst in (conform servicecontracten) na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers.
Resultaat: Gebouwen en inventaris onderhouden, zodanig dat medewerkers en cliënten van
de instelling op een veilige wijze van de gebouwen en overige voorzieningen gebruik kunnen
maken.
Materiaal en gereedschap beheren
Beheert en onderhoudt het gereedschap;
Koopt materialen en onderdelen in ten behoeve van eigen werkzaamheden, conform daartoe geldende afspraken.
Resultaat: Materiaal en gereedschap beheerd, zodanig dat voldoende materiaal en
gereedschap in goede staat aanwezig is.

Contacten onderhouden
Fungeert als aanspreekpunt met betrekking tot klachten op het gebied van woon‑, werk- en leefklimaat en het gebruik van de aanwezige voorzieningen;
Vervult een intermediaire rol tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners.
Resultaat: Contacten onderhouden, zodanig dat de klachten goed worden afgehandeld en alle partijen tijdig en correct geïnformeerd zijn.

Interne activiteiten verrichten
Verricht diverse voorkomende functie-gerelateerde werkzaamheden, zoals werkzaamheden ten aanzien van interne verhuizingen;
Verricht administratieve taken, zoals het bijwerken van administratieve gegevens,
telefoonbeantwoording en postbezorging;
Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.
Resultaat: Interne activiteiten zijn zodanig verricht dat de werkzaamheden in de instelling zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden. Administratieve zaken zijn correct afgehandeld.

Profiel van de functie
Kennis
Vmbo-werk- en denkniveau;
Technisch inzicht;
Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.

Specifieke functiekenmerken
Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur;
Correct gedrag in persoonlijke contacten;
Zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen;
Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten.