Algemeen

Wat is een cliëntenraad?

De cli­ën­ten­raad is een groep men­sen die de gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van cli­ën­ten van een zorg­in­stel­ling behar­tigt. Elke instel­ling moet een cli­ën­ten­raad heb­ben, dat is gere­geld in de Wet mede­zeg­gen­schap cli­ën­ten zorg­in­stel­lin­gen (Wmcz). Wilt u meer weten over de wet en de geschie­de­nis? Klik dan hier.

Waarom een cliëntenraad?

Cli­ën­ten en cli­ën­ten­ra­den heb­ben invloed op het beleid van de zorg­in­stel­ling. De raad praat, namens de cli­ënt, mee over bepaal­de zaken en geeft advies. Dat is belang­rijk, want de cli­ën­ten­raad is name­lijk de eni­ge bin­nen de zorg- en dienst­ver­le­ning die kan pra­ten van­uit de erva­ring van cli­ën­ten.

 

Print Friendly, PDF & Email