Arbeids­trai­ning

Wer­ken ver­eist naast het beheer­sen van een ambacht ook nog ande­re vaar­dig­he­den, bijv. soci­a­le vaar­dig­he­den, arbeids­ethiek, e.d. Om dit te leren heb je tijd, ruim­te en goe­de bege­lei­ding nodig. Op onze arbeids­trai­nings­plek­ken kun je je deze vaar­dig­he­den eigen maken. Arbeids­trai­ning heb­ben we in diver­se sma­ken:

  • Motor­fiets­tech­niek
  • Hore­ca
  • The­a­ter­tech­niek
  • Admi­ni­stra­tief

IMG-20130406-WA0000

Aan de James Watt­straat 4 in Leeu­war­den zit Moto­Zorg. bij Moto­Zorg wordt gesleu­teld aan motor­fiet­sen: onder­houd, repa­ra­tie, cus­to­mi­zing en res­tau­ra­tie.

Tromptheater

The­a­ter­tech­niek gebeurt in The­a­ter­ca­fé Het Tromp­the­a­ter aan de Tromp­straat 4a te Leeu­war­den. Hore­ca doen we samen met Res­tau­rant “Le Sand­re” aan de Eewal in Leeu­war­den en ons The­a­ter­ca­fé. Admi­ni­stra­tie­ve plek­ken bie­den we op meer­de­re plaat­sen in ons bedrijf.

 

Print Friendly, PDF & Email