Werkervarings- en begeleide stageplekken

Als je wat extra bege­lei­ding nodig hebt, ook in sta­ge­si­tu­a­ties kan Rond­om­zorg samen met jou kij­ken naar bege­lei­de sta­ges, ook bin­nen ons eigen bedrijf.

Daar­naast kun­nen wij in aller­lei situ­a­ties werk­er­va­rings­plek­ken bie­den, voor jon­ge­ren, her­in­tre­ders, men­sen die in een vorm van reïn­te­gra­tie zit­ten, etc.

Print Friendly, PDF & Email