Wie zijn wij?

Rondomzorg is op zoek naar een ervaren GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist, BIG geregistreerd, die het interessant vindt om te werken met verschillende doelgroepen en teamleden binnen Rondomzorg voor 16 tot 24 uur in de week. Goed te combineren met een eigen praktijk en of werkzaamheden in een (andere) kleine instelling.

Rondomzorg is een kleinschalige zorgaanbieder gevestigd in Leeuwarden. We hebben meerdere locaties voor beschermd wonen, we bieden thuis plus en thuisondersteuning, jeugdzorg , wlz zorg. We hebben een GBGGZ praktijk. Ons werkgebied is Friesland, voornamelijk Leeuwarden en omstreken.We willen onze cliënt horen en zien als mens. We hebben een creatieve kijk, werken integraal, multi-methodisch, multi-disciplinair en multi-systemisch. We zien graag dat ieder zich tot zijn eigen potentieel kan doorontwikkelen. Ons motto ; ik ben op mijn plek. 

We verwachten van jou dat je 

 • Kennis hebt van de zorg en recente ontwikkelingen rondom wmo, jeugdwet, participatie, wlz en zorgverzekeringswet;
 • Kennis en ervaring hebt met zowel jeugd als jongvolwassenen met veelal verstandelijke beperking en bijkomende problematiek;
 • Zelfstandig en onder begeleiding diagnostiek uitvoert;
 • Betrokken bent bij intakes en risico/taxaties;
 • Interventies aan cliënten biedt vanuit o.a onze gbggz;
 • Hulpverleners adviseert en ondersteund zowel gevraagd en ongevraagd over de zorg interventies en diagnostiek;
 • Inhoudelijk eindverantwoordelijkheid kan dragen voor de geleverde zorg;
 • Inloop spreekuur draait voor vragen van medewerkers;
 • Deskundigheidsbevordering aanbiedt aan collega’s;
 • Een bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbetering van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
 • Bijdraagt aan het opstellen en toetsen van zorgplan, signaleringsplan en evaluaties;
 • De koppeling kan maken van literatuur, richtlijnen, normen naar de praktijk;
 • Aanwezig bent bij inhoudelijke overleggen en vergaderingen.

Competenties

 • Analytisch, onderzoekend en kritisch;
 • echt in contact , oog voor het geheel;
 • creatief, inspirerend en verbindend;
 • rust, overstijgende blik en gestructureerd;

Wat bieden we jou? 

 • Een creatieve werkplek met afwisseling in taken;
 • Brede doelgroep en ruimte om je te ontwikkelen;
 • Betrokken professionele collega’s;
 • Salaris conform jeugdzorg cao afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau;
 • Kans om naast je bestaande werk aan de slag te gaan;
 • Tijdelijke aanstelling van half jaar, mogelijk langer;
 • Hebben wij je interesse gewekt en ben jij die gedragswetenschapper waar wij naar op zoek zijn? Wil je meer weten? 

Schroom niet, maar bel ons, of stuur je mail/brief met motivatie en CV naar duurken.s@rondomzorg.nl. Wij behouden ons het recht voor om direct na ontvangst al met kandidaten in gesprek te gaan.