Nachtwaker met licht pedagogische taken

Lijkt het je gaaf om bijvoorbeeld tijdens je studie goed bij te verdienen in de nacht, en tegelijk maatschappelijk bij te dragen en zo studie en werk te combineren? Of functioneer je gewoon beter in de nacht en heb je affiniteit heeft met onze doelgroep en ben je sociaal vaardig? Heb je een MBO zorgdiploma, maar is al die drukte overdag niet jouw ding?

Dan hebben wij een gave vacature voor je!

Dit ga je doen: Op de locaties van Rondomzorg voor beschermd wonen ga je aan de slag als nachtwaker. Tussen je nachtelijke rondes door het pand, en de klussen die moeten gebeuren, kun je ook het een en ander doen aan je studie, je roman afschrijven, je schetsen uitwerken, je receptenboek opzetten, je cursus Zweeds volgen. Dat is toch een win-win situatie? Werken en geld verdienen en studeren tegelijk. Wie wil dat nou niet?

Doel van de functie: Om onze cliënten de juiste veiligheid te bieden is het nodig om in de nacht, wakkere diensten te hebben om toezicht houden op de rust en orde tijdens de avond- en nachturen in en rondom de woonlocatie, met als doel bij te dragen aan de nachtrust en veiligheid van onze cliënten. Soms bied je ondersteuning aan cliënten door een praatje te maken en soms handel je volgens de geldende protocollen crisissituaties af.

Wat bieden wij je:

 • Je werkt van van 22:00–07:00 
 • De nachten zijn van maandag t/m zondag en in overleg in te vullen.
 • Je wordt verloond in schaal 3 CAO Sociaal werk. https://www.sociaalwerk-werkt.nl/
 • Je salaris ligt tussen de €2.061 en de €2.936 bruto per maand naar rato bij een 36 urige werkweek.
 • Je ontvangt een eindejaarsuitkering van 8% en vakantietoeslag 8,3%.
 • ORT over de nachturen.
 • IKB van 0,1% over het bruto loon.
 • Vitaliteitsuren boven de 30 jaar.
 • Aanvullende scholing en begeleiding.
 • Tegemoetkoming zorgverzekering van €10 per maand.
 • Gratis deelname aan ons intern trainingsaanbod.
 • Vergoeding woon-werk verkeer.
 • Werken in een fijne, positieve, warme organisatie.

Samenvattend: Je bent bijvoorbeeld een hbo/wo student binnen de sector Zorg en Welzijn, of je bent een hbo/wo student met ervaring binnen deze doelgroep, of je hebt een MBO zorgdiploma en het komt je heel goed uit om in de nacht te werken;
Je hebt al een MBO zorg opleiding gevolgd en diploma op zak;
Je hebt affiniteit met onze doelgroep;
Je beschikt over invoelend vermogen om cliënten te kunnen begrijpen;
Je hebt gevoel voor veiligheid en ordelijkheid;
Je beschikt over een geldig BHV certificaat of de bereidheid deze te willen behalen;
Je bent bereid om onze interne trainingen te volgen zoals medicatie & middelengebruik, BHV, omgaan met conflict en agressie.

Kernwoorden: Ik ben op mijn plek! Doen wat werkt (hou het simpel),vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid, je eigenwijze weg volgen, eigenaarschap, menselijk, gewoon en uit het hart. Wij geloven dat alleen onze cliënt zelf de sleutel in handen heeft tot ‘beter worden’

Wil je meer weten van Rondomzorg? Klik dan hierhttps://www.rondomzorg.nl/ 

Wil je meer weten over de vacature en wat je gaat doen? Lees verder

De functie van Beheerder komt vooral voor bij instellingen die gebouwen in eigen beheer hebben en kan zowel in hoofdgebouwen of bijvoorbeeld buurthuizen voorkomen. De
Beheerder komt ook regelmatig in contact met de doelgroep.

Doel van de functie

Het onderhouden en zo nodig repareren van de gebouwen en inventaris en het uitvoeren van algemene onderhouds- en tuintaken. Het (mede) verbeteren van het sociaal, woon‑, werk- en leefklimaat en het deelnemers optimaal gebruik laten maken van de openbare voorzieningen.

Organisatorische positie

De Beheerder ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Beheerder geeft, indien van toepassing, functioneel leiding aan de Assistent Beheerder.

Resultaatgebieden

Toezicht houden;

 • Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van materialen in en rondom de accommodatie en wijst zo nodig op de naleving van de
  veiligheidsvoorschriften en huisregels;
 • Draagt bij aan de preventie van overlast, vandalisme, kleine criminaliteit en verpaupering;
 • Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding,
  fysieke toegankelijkheid et cetera);
 • Opent het gebouw en sluit deze overeenkomstig de vastgestelde tijdsbepalingen en het werkrooster;
 • Verzorgt de planning en de verhuur van ruimtes binnen het gebouw;
 • Houdt toezicht op het gebruik van het gebouw en de inventarisgoederen door gebruikers/deelnemers;
 • Signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en geeft deze door aan het bestuur of de leidinggevende.

Resultaat: Op gebouw, inventaris en de directe omgeving van de instelling is toezichtgehouden,  zodanig dat gebruikers, deelnemers en medewerkers op een veilige wijze van de gebouwen, omgeving en overige voorzieningen gebruik kunnen maken.

Gebouw(en), terrein en inventaris onderhouden:

 • Voert reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan gebouwen en inventaris, volgens onderhoudsschema, na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers;
 • Verricht diverse werkzaamheden waaronder het onderhouden en aanleggen van het niet verharde terrein rond de gebouwen, onderhoudt borders en gazons;
 • Verhelpt storingen aan technische installaties of schakelt hiertoe de externe servicedienst in (conform servicecontracten) na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers.

Resultaat: Gebouwen en inventaris onderhouden, zodanig dat medewerkers en cliënten van ghde instelling op een veilige wijze van de gebouwen en overige voorzieningen gebruik kunnen maken.

Materiaal en gereedschap beheren:

 • Beheert en onderhoudt het gereedschap;
  Koopt materialen en onderdelen in ten behoeve van eigen werkzaamheden, conform daartoe geldende afspraken.
  Resultaat: Materiaal en gereedschap beheerd, zodanig dat voldoende materiaal en gereedschap in goede staat aanwezig is.

Contacten onderhouden:

 • Fungeert als aanspreekpunt met betrekking tot klachten op het gebied van woon‑, werk- en leefklimaat en het gebruik van de aanwezige voorzieningen;
 • Vervult een intermediaire rol tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners.
  Resultaat: Contacten onderhouden, zodanig dat de klachten goed worden afgehandeld en alle partijen tijdig en correct geïnformeerd zijn.

Interne activiteiten verrichten:

 • Verricht diverse voorkomende functie-gerelateerde werkzaamheden, zoals werkzaamheden ten aanzien van interne verhuizingen;
 • Verricht administratieve taken, zoals het bijwerken van administratieve gegevens,telefoonbeantwoording en postbezorging;
 • Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.
  Resultaat: Interne activiteiten zijn zodanig verricht dat de werkzaamheden in de instelling zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden. Administratieve zaken zijn correct afgehandeld.

Profiel van de functie

 • Vmbo-werk- en denkniveau;
 • Technisch inzicht;
 • Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.

Specifieke functiekenmerken

 • Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur;
 • Correct gedrag in persoonlijke contacten;
 • Zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen;
 • Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten.

Wat ga je doen:

Je zorgt voor een sfeer waarin rust, orde en veiligheid op onze woonlocatie centraal staat.
Je pikt signalen op, in en rondom het gebouw.
Je bent op de hoogte van de aanwezige bewoners/bezoekers en coacht hierin waarin nodig.
Je houdt toezicht op de naleving van de algemene huisregels en individuele afspraken en wijst waar nodig cliënten hierop.
Je houdt een logboek bij, rapporteert opvallend heden en signaleert trends op de locatie.
Je signaleert storingen, beschadigingen, vernielingen, vermissingen of vuilnis in en rondom het gebouw en onderneemt actie.
Je checkt onze gemeenschappelijke ruimtes, controleert of alles netjes is, op slot is, lampen uit zijn, vluchtwegen vrij zijn, brandblussers op hun plek hangen etc.
Je bent het aanspreekpunt bij nood voor onze cliënten en hun bezoekers.
Je kan handelingen verrichten die passend zijn bij onze protocollen omtrent suicide, EHBO, brandveiligheid etc.
Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
Je bent in staat conflicten op te lossen en de-escalerend op te treden.
Je rapporteert dagelijks over de verrichte werkzaamheden in het rapportagesysteem.
Je verricht overige functie gerelateerde werkzaamheden te denken aan licht huishoudelijk en/of ondersteunende facilitaire taken
Competenties waar jij over moet beschikken:

Je bewaakt ten alle tijden de rust
Je kan de-escalerend optreden
Je spreekt aan op rustige, open en vriendelijke manier, maar je bent wel heel duidelijk
Je weet in noodsituaties adequaat te handelen
Je staat stevig in je schoenen en laat je niet voor het karretje spannen
Je signaleert alert en bent scherp op wat er allemaal gebeurt
Je werkt samen en handelt op de adviezen van de zorgverlener
Je sluit aan bij niveau van de cliënt
Je steekt je handen uit de mouwen op het gebied van huishoudelijke taken, licht facilitaire en administratieve taken.
Je herkent wanneer bewoners onder invloed zijn van drank en/of drugs en weet hier professioneel mee om te gaan.
Functie eisen:

Hoe ziet jouw nacht eruit:

Je start met het inventariseren van de aanwezige bewoners en weet waarom bewoners afwezig zijn. Je zet dit in een logboek.
Je controleert de locatie op veiligheidsrisico’s.
Je maakt mensen attent op de nachtrust vanaf 22:00 en spreekt waar nodig aan.
Je maakt minimaal 3 keer op de nacht een ronde door en om het gebouw op wisselende momenten.
Je spreekt ongewenste bezoekers aan als dat nodig is.
Tussen de rondes doe je kleine huishoudelijke, technische of administratieve taken.
Je handelt heel adequaat onrustige situaties en crisissituaties af als die zich aandienen.
Je zet alles klaar in de groepsruimte voor het ontbijt.
Je schrijft kort een rapportage over de nacht in het logboek.
Je doet een overdracht naar de vroege dienst.
Dit bieden we: Ben jij enthousiast geworden na het lezen van de vacature en zie jij jezelf als nachtwaker binnen onze mooie organisatie? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!