Vanaf 01-01-2018

Rond­om­zorg heeft van­af 1 janu­a­ri 2018 een con­tract voor het leve­ren van spe­ci­a­lis­ti­sche jeugd­zorg. Wij leve­ren dan ambu­lan­te en intra­mu­ra­le (met name zelf­stan­dig­heids­trai­ning) pro­gram­ma’s.

Print Friendly, PDF & Email