Contact

Post­adres
Post­bus 2737
8901 AE Leeu­war­den
Voor vra­gen: Vul hier­on­der het con­tact­for­mu­lier in.
Loca­ties:Tromp­straat 4a
8921 GH Leeu­war­den
tel: 058–299 0250
fax: 058–299 0700

Zuid­vliet 662
Woon- Zorg­pro­ject Zuid­vliet
8921 EZ Leeu­war­den

Zuid­vliet 646
Psy­cho­lo­gen­prak­tijk
8921 EZ Leeu­war­den

Ope­nings­tij­den
Maan­dag: van 12:00 – 16:00
Di t/m vrij: van 09:00 – 16:00
Tele­fo­ni­sche bereik­baar­heid: ma t/m vrij van 09:00 – 17:00

Wilt u infor­ma­tie, of een afspraak: bel boven­staand num­mer (tus­sen 09:00 en 12:00) of vul het onder­staan­de infor­ma­tie­for­mu­lier in. Wilt u aan­mel­den klik dan hier.

Bereik­baar­heids­dienst
Bui­ten kan­toor­uren en in de week­en­den kan in nood­ge­val­len het vol­gen­de num­mer gebeld wor­den: 06–34792051

streep.jpg

Print Friendly, PDF & Email