Met spoed Gevraagd: HBO opgeleide zorgmedewerker of MBO‑4 zorgmedewerker met HBO werk en denkniveau met een grote horeca‑, evenementen- en katten-affiniteit.

Functie

 • Pedagogisch medewerker D (of C)
 • Schaal 7 of 8 conform het nieuwe generieke functieboek Jeugdzorg
 • 24 uur / week
 • Wisselende diensten van maandag t/m zondag en op avonden.

Wat verwachten wij van jou

 • Je bent naast hulpverlener een echt horeca mens: makkelijk in contact, open en vriendelijk naar bezoekers, geduldig en respectvol. Je blijft rust bieden als het druk en hectisch is en behoudt het overzicht op het welzijn van de cliënt.
 • Je werkt met je collega’s en de cliënten samen binnen het middel Poespas en Tromptheater en weet dit optimaal te benutten ten behoeve van de ontwikkeling van de client.
 • Je hebt ervaring als persoonlijk begeleider in het opstellen van begeleidingsplannen, doelen en werkpunten en schrijft deze samen met de client.
 • Je ziet mogelijkheden voor cliënten en bent creatief in het oplossen van problemen.
 • Je hebt ervaring met groepswerk en weet handig om te gaan met  groepsdynamische processen.
 • Je professionele houding is gericht op het versterken van de cliënt.
 • Je benadert je werk vanuit eigenaarschap.
 • Je werkt strategisch en gepland binnen de zorglijn.
 • Je stelt zelfstandig begeleidingsplannen op.

Kattencafe Poespas en het Tromptheater zijn afdelingen van Rondomzorg waar dagbesteding en arbeidstraining wordt aangeboden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Als middel tot het ontwikkelen of behouden van vaardigheden van onze cliënten worden de werkzaamheden in het kattencafé, de keuken en Tromptheater ingezet. Alle werkzaamheden en taken binnen de afdelingen dienen als middel ten behoeve van de hulpverlening. Dus ook de administratie, het schoonmaken, de inkoop, de bediening, evenementen etc. We stimuleren onze deelnemers mee te participeren en zich te ontwikkelen als bijvoorbeeld barista, taartenbakker, licht en geluid medewerker, cameramens, etc. Binnen Tromptheater stimuleren wij de deelnemers tot uitvoer van eigen initiatieven. De maandelijkse bingo of de kleurplatenwedstrijd, een schilderscursus of darttoernooi zijn hier voorbeelden van. Deelnemers ervaren hun dagbesteding als hun werk waarin ze overeind blijven met hun beperking(en).

Wie zijn wij

Rondomzorg is ontstaan vanuit het verlangen de zorg anders in te richten, door het menselijker te maken; integraal en methodisch. Niet meer een dicht systeem vol verzuild denken. Geen specialistische problematiek, maar multiproblem. Dichtbij en kleinschalig, maar ook met betekenis en perspectief. Zorg voor de mens in zijn totaliteit, zodat er alle ruimte is voor eigenheid. Wij zien onze cliënten in hun waarde voor heel. Er wordt niet in labels gedacht, maar in aanbod op maat via zingevende middelen. Het middel biedt namelijk het perspectief. Zo ontstaat er een organisatie waarin ieders eigenheid wordt meegenomen. Wij leveren (ortho) pedagogische, psychische en psycho/sociale hulpverlening en diensten aan mensen met psychische en/of verstandelijke beperkingen en bijvoorbeeld gedragsproblemen of verslavingen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op hulp en zorg. Wij zijn kleinschalig, hebben korte lijntjes en houden niet van onnodige bureaucratie. Wij beschikken over goed opgeleide begeleiders, gedragswetenschappers en een GZ-Psycholoog.

Kernwoorden

Ik ben op mijn plek! Doen wat werkt, vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid, je eigenwijze weg volgen, eigenaarschap.

Wij geloven dat alleen onze cliënt zelf de sleutel in handen heeft tot ‘beter worden’

Doel van de functie

Bieden van begeleiding aan de cliënten van de arbeidstraining en dagbesteding binnen Tromptheater en Poespas en Beschermd Wonen Noordvliet. Je bent persoonlijk begeleider voor de cliënten in de dagbesteding en beschermd wonen. Je helpt het aanbod te ontwikkelen en te promoten.

Resultaten

Je schrijft begeleidingsplannen, doet evaluaties, brengt samen met de client de resultaten in kaart. Je handelt bewust methodisch, weet bewust passende interventies in te zetten. Je zet alles rond horeca, theater, etc, in als middel om de deelnemers hun competenties te laten vergroten. Je onderhoudt contacten met jobcoaches, gemeente, reclassering en externen gericht op de zorgtrajecten. Je werkt samen in een horizontale hiërarchie en bent niet afhankelijk van kaders en richting die een ander jou geeft.  Je bent open en transparant. Je bent goed op de hoogte van wetten / regels en veranderingen in het zorglandschap. Je bent je bewust over je houding als zorgprofessional en bejegend cliënten zoals jezelf bejegend wil worden.

Kennis

HBO (zorg) werk- en denkniveau. Affiniteit met en ervaring binnen de horeca zijn een pre. Kennis van veiligheids- en hygiëne voorschriften en BHV. Kennis van de doelgroep. Kennis van sociale hygiëne.

Beschikbaarheid

Je bent beschikbaar per 1 maart 2020 of zo snel mogelijk daarna. Het betreft in eerste instantie een partime dienstverband van 24 uur. Werktijden zijn wisselend in overleg met collega’s. Je werkt ook op avonden en in het weekend.

Let op, even streng

Als je nu niet al die bovenstaande kwaliteiten in je rugzakje hebt en alleen stapel dol bent op katten, dan is het niet verstandig om te solliciteren. We vragen best veel van de medewerker in deze functie en hebben niet de luxe van een uitgebreid inwerk en opleidingstraject. Je bent uiteraard wel van harte welkom om ons kattencafe en ons Tromptheater te bezoeken.

Reacties voor 1 maart naar rubingh.d@rondomzorg.nl en molen.jvd@rondomzorg.nl