Creatieve Glimlach Gevraagd: HBO opgeleide zorgmedewerker of MBO‑4 zorgmedewerker met HBO werk en denkniveau, groepswerk ervaring en met een grote horeca‑, evenementen- en katten-affiniteit.

Functie

 • Jeugdzorgwerker C (CAO Jeugdzorg)
 • Schaal 8 conform het nieuwe generieke functieboek Jeugdzorg
 • 20 uur / week
 • Vaste diensten van maandag t/m zondag en op avonden.

Wat verwachten wij van jou

 • Je levert integrale zorg binnen onze Beschermde Woonvorm en dagprogramma’s Tromptheater en Kattencafe Poespas.
 • Je bent een echte groepswerker, je voelt de groepsdynamiek heel goed aan en gaat lastige onderwerpen niet uit de weg.
 • Je bent naast hulpverlener een creatieveling, een aanjager, makkelijk in contact, open en vriendelijk naar cliënten. Je hebt oog voor de groep en behoudt het zicht op de individu. Je motiveert, stimuleert, ziet kansen, weet deze te benutten en je verbindt.
 • Je speelt een grote rol in de ontwikkeling van een creatief aanbod voor dagbesteding.
 • Je weet heel goed hoe je het middel Tromptheater en Kattencafe optimaal benut ten behoeve van de ontwikkeling van de cliënt.
 • Je hebt ervaring als persoonlijk begeleider in het opstellen van begeleidingsplannen, doelen en werkpunten en schrijft deze samen met de cliënt.
 • Je ziet mogelijkheden voor cliënten en bent creatief in het oplossen van problemen.
 • Je professionele houding is gericht op het versterken van de cliënt.
 • Je weet wat wij bedoelen met eigenaarschap en laat dit zien in al je taken en rollen.
 • Je werkt strategisch en gepland binnen de zorglijn.
 • Je stelt zelfstandig begeleidingsplannen op.

Het Tromptheater en Kattencafe Poespas zijn afdelingen van Rondomzorg waar dagbesteding en arbeidstraining wordt aangeboden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Als middel tot het ontwikkelen of behouden van vaardigheden van onze cliënten, worden de werkzaamheden in het kattencafé, de keuken en Tromptheater ingezet. Alle werkzaamheden en taken binnen de afdelingen dienen als middel ten behoeve van de hulpverlening. Dus ook de administratie, het schoonmaken, de inkoop, de bediening, evenementen, PR, productie, podium opbouwen etc. We stimuleren onze deelnemers mee te participeren en zich te ontwikkelen als bijvoorbeeld barista, taartenbakker, licht en geluid medewerker, cameramens, etc. Binnen Tromptheater stimuleren wij de deelnemers tot uitvoer van eigen initiatieven. De maandelijkse bingo, de kleurplatenwedstrijd, een schildercursus, boetseer middag of darttoernooi zijn hier voorbeelden van. Deelnemers ervaren hun dagbesteding als hun werk waarin ze overeind blijven met hun beperking(en). We organiseren onze eigen evenementen (Down Town Café) volledig samen met de deelnemers waarbij Echt werk en Zingeving centraal staan.

Beschermd Wonen

Grenzend aan ons Kattencafe Poespas en Tromptheater ligt onze beschermde woonvorm. Doordat de drempel hier letterlijk lager van wordt, stimuleren we onze bewoners in het hebben van een zinvolle daginvulling. Wonen, werk en vrije tijd komen hier samen in een integraal zorgaanbod. Onze cliënten wonen voor kortere of langere tijd binnen een beschermde woonomgeving om veilig te kunnen oefenen met zelfstandiger worden en zich te ontwikkelen naar vermogen. Beschermdwonen bieden wij aan voor (jong) volwassenen met psychische en psychosociale problemen.

Wie zijn wij

Rondomzorg is ontstaan vanuit het verlangen de zorg anders in te richten, door het menselijker te maken. Niet meer een dicht systeem vol verzuild denken, maar integraal en gericht op mogelijkheden. Dichtbij en kleinschalig, maar ook met betekenis en perspectief. Zorg voor de mens in zijn totaliteit, zodat er alle ruimte is voor eigenheid. Wij zien onze cliënten in hun waarde voor heel. Er wordt niet in labels gedacht, maar in aanbod op maat via zingevende middelen. Het middel biedt namelijk het perspectief. Zo ontstaat er een organisatie waarin ieders eigenheid wordt meegenomen. Wij leveren (ortho) pedagogische, psychische en psycho/sociale hulpverlening en diensten aan mensen met psychische en/of verstandelijke beperkingen en bijvoorbeeld gedragsproblemen of verslavingen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op hulp en zorg. Wij zijn kleinschalig, hebben korte lijntjes en houden niet van onnodige bureaucratie. Wij beschikken over goed opgeleide begeleiders, gedragswetenschappers en een GZ-Psycholoog.

Kernwoorden

Ik ben op mijn plek! Doen wat werkt, vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid, je eigenwijze weg volgen, eigenaarschap.

Wij geloven dat alleen onze cliënt zelf de sleutel in handen heeft tot ‘beter worden’

Doel van de functie

Je biedt integrale zorg binnen beschermd wonen en dagbesteding, helpt het aanbod te ontwikkelen en te promoten. Bieden van begeleiding aan de cliënten van de arbeidstraining en dagbesteding binnen Tromptheater en Poespas. Je bent persoonlijk begeleider voor de cliënten in zowel de beschermde woonvorm en de dagbesteding.

Resultaten

Je schrijft begeleidingsplannen, doet evaluaties, brengt samen met de cliënt de resultaten in kaart. Je handelt bewust methodisch, weet bewust passende interventies in te zetten. Je zet alles rond creativiteit, theater, horeca, etc. in als middel om de deelnemers hun competenties te laten vergroten. Je onderhoudt contacten met jobcoaches, gemeente, reclassering en externen gericht op de zorgtrajecten. Je werkt samen in een horizontale hiërarchie en bent niet afhankelijk van kaders en richting die een ander jou geeft. Je bent open en transparant. Je bent goed op de hoogte van wetten / regels en veranderingen in het zorglandschap. Je bent je bewust over je houding als zorgprofessional en bejegend cliënten zoals jezelf bejegend wil worden.

Kennis

HBO (zorg) werk- en denkniveau. Kennis van groepsdynamiek. Affiniteit met en ervaring binnen de horeca zijn een pre. Kennis van veiligheids- en hygiëne voorschriften en BHV. Kennis van de doelgroep. Kennis van sociale hygiëne.

Beschikbaarheid

Je bent beschikbaar per 1 januari 2021 of zo snel mogelijk daarna. Het betreft in eerste instantie een partime dienstverband van 20 uur per week. Werktijden zijn wisselend in overleg met collega’s. Je werkt ook op avonden en in het weekeind.

Reacties naar molen.jvd@rondomzorg.nl en bouius.t@rondomzorg.nl