Tarieven 2012

Prijs­lijst 2012

AWBZ — PGB prijzen

Aangez­ien Rond­om­zorg AWBZ en WMO gefin­an­ci­erde zorg levert zijn wij niet BTW plich­tig. De hieron­der gen­oemde prij­zen zijn dus de PGBtar­ieven zoals u ze moet beta­len.

Begel­eiding
  • Uur­tar­ief groep­szorg (bijv. IGB, Opleiding­s­niveau wer­kers SPW4/HBO)
€ 32,50
  • Uur­tar­ief 0 (Toezicht/praktische bege­lei­ding)
€25,00
  • Uur­tar­ief 1 (Opleiding­s­niveau wer­kers MBO nivo 2–3 of anders)
€ 37,50
  • Uur­tar­ief 2 (opleiding­s­niveau MBO nivo 4, HBOSHPMW of ver­ge­lijk­baar)
€ 46,00
  • Tar­ief Dag­bested­ing (per dag­deel)
€ 54,00
  • Uur­tar­ief Begel­eiding Case­m­an­age­ment (Opleiding­s­niveau HBO)
€ 54,00
  • Uur­tar­ief Begel­eiding Zor­gcoördin­atie (opleiding­s­niveau HBO / Aca­de­misch)
€ 62,00
€ 370,00
  • Kilo­met­er­tar­ief (per kilo­me­ter)
€ 0,29
Print Friendly, PDF & Email