Spoed: hbo of mbo4 opgeleide zorgmedewerker voor Poespas/ Tromptheater/ Noordvliet Beschermd Wonen

Met spoed Gevraagd: HBO opge­lei­de zorg­me­de­wer­ker of MBO‑4 zorg­me­de­wer­ker met HBO werk en denk­ni­veau met een gro­te horeca‑, eve­­ne­­men­­ten- en kat­­ten-affi­­ni­­teit. Func­tie Peda­go­gisch mede­wer­ker D (of C) Schaal 7 of 8 con­form het nieu­we gene­rie­ke func­tie­boek Jeugd­zorg 24 uur / week Wis­se­len­de dien­sten van maan­dag t/m zon­dag en op avon­den. Wat ver­wach­ten wij van jou Je Lees Meer …

Stageplaats Rondomzorg, kattencafe Poespas.

Oplei­ding: MBO spe­ci­fie­ke doel­groe­pen niveau 3/4 Loca­tie: Noord­vliet 11, Leeu­war­den Wil je een leu­ke, uit­da­gen­de en leer­za­me sta­ge­plek? Kom dan bij Poes­pas! Wat is Kat­ten­ca­fé Poes­pas? Poes­pas biedt een pas­sen­de arbeidstraining/dagbesteding voor jon­ge­ren en (jong) vol­was­se­nen met een ont­wik­ke­lings­stoor­nis (bijv. ADHD, ODD, Autis­me Spec­trum Stoor­nis), een ver­wor­ven psy­chi­a­tri­sche stoor­nis en/of een licht ver­stan­de­lij­ke beper­king. Daar­naast Lees Meer …