Werken bij Rondomzorg

Werken bij Rondomzorg betekent voor jou werken in een multidisciplinair team. Samen heb je een completer beeld van de deelnemer, maak je gebruik van aanvullende expertise en blijf je als hulpverlener doen waar je goed in bent. Samen realiseer je integrale zorg die ten goede komt aan de deelnemer. Gecombineerd vullen alle medewerkers met een verschillende kijkwijze of achtergrond elkaar aan. We werken multisystemisch. We kijken naar het hele systeem van de deelnemer en kijken wie wat rondom een klant kan doen en waar ondersteuning nodig is, denk aan school, werk, wonen, gezin.

Ook wij zijn op onze plek

We zetten heel Rondomzorg in als middel met al haar onderdelen om de deelnemer te laten ervaren dat hij of zij er toe doet, erbij hoort, er mag zijn. Denk aan vrije tijdbesteding en cultuur in Tromptheater, wonen op Woonlocatie Zuidvliet, dagbesteding/training in nabijheid, iets terug doen voor Rondomzorg en buddy’s die er zijn voor een stukje exclusiviteit. De ongeplande en ongedwongen zorg of inloopmomenten voor eigenheid, gelijkheid en authenticiteit, alles in de buurt rondom de klant voor nabijheid veiligheid en gezamenlijkheid maar ook vergroten van zelfredzaamheid. Dat maakt het werk bij Rondomzorg dynamisch en vooral heel leuk.

Wil jij bij ons aan de slag?  Bekijk onze vacatures:

Vacature Leidinggevende Primair Proces

Leidinggevende Primair Proces #vacature Als professional voel jij aan wat er speelt binnen de teams, ondersteun en faciliteer je hen op basis van kennis en ervaring. Je bent reflectief ingesteld en weet deze eigenschap over te brengen op de zorgprofessionals. Met een…

Lees meer

Stage lopen

Rondomzorg maakt veel ruimte voor stagiaires, vrijwilligers en werkervarings-stages. Dit doen wij op verschillende manieren: wij willen expliciet een bijdrage leveren aan het opleiden van jonge professionals op MBO en HBO niveau. Dit geldt uiteraard voor zorggerelateerde opleidingen, maar ook voor opleidingen op het gebied van voertuigtechniek, horeca, podium- en theatertechniek, administratieve richtingen, etc.

Samen staan we sterk

Jonge mensen met een beperking hebben vaak moeite om binnen het reguliere bedrijfsleven een stage te doorlopen. Wij bieden ze een begeleide en beschermde stageplek aan. Dit kost vaak veel begeleiding, waar de WMO niet voor betaalt: onderwijs is voorliggend! Rondomzorg werkt om die reden ook samen met Renn4, De Friese Poort en het Friesland College. Wij beschikken over alle benodigde stage erkenningen en opgeleide werkmeesters (o.a. horeca, voertuigtechniek, podiumtechniek, administratief).

Wil jij bij ons stage lopen?  Bekijk onze vacatures:

Vacature stage woonbegeleiding

Stagiaires Beschermd Wonen gezocht #woonbegeleiding #16–32uur Ben jij die creatieve, leergierige enthousiaste zorgprofessional in opleiding, die graag de mouwen opstroopt en de instelling heeft; ‘doet wat werkt in het belang van de cliënt’? Dan is deze functie als…

Lees meer

Vacature stage dagprogamma

Stagiaires gezocht voor dagprogramma #kattencafepoespas #tromptheater Ben jij die creatieve hulpverlener in wording met een glimlach? Een hulpverlener in opleiding die zich als een vis in het water voelt tussen een groep cliënten? Die kansen ziet, waar een ander ze…

Lees meer