Toezicht & Governance

Onze toezichthouders houden toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Rondomzorg en de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers van Rondomzorg. Elke instelling moet toezichthouders hebben, dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). 

Wil je meer weten over de Wmcz en de geschiedenis? Klik dan hier.

Onze bedrijfsstructuur 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Rondomzorg houdt toezicht op het gevoerde beleid namens cliënten en werknemers. De raad kijkt mee in het beleid van Rondomzorg vanuit maatschappelijk belang. Rondomzorg organiseert de zorg vanuit maatschappelijk geld en heeft als missie dat dit geld zo maximaal mogelijk wordt uitgegeven ten bate van die zorg. De RvC kijkt hier kritisch in mee. Daarnaast is de RvC een klankbord voor het bestuur en MT.

Het toezicht wordt gevormd door een Raad van Commissarissen bestaande uit:

dhr. Chris Knippenberg, Bestuurder van Nocht en Wille Zorg
Chris is een zorgondernemer in hart en nieren die samen met zijn vrouw en medewerkers een WTZi erkende instelling runt in Metslawier. Hij kent als geen ander de uitdagingen waar kleine tot middelgrote zorg instellingen mee te maken krijgen.

dhr. Hans van der Meulen, Algemeen Directeur Kredietbank Nederland
Opgegroeid in een ondernemersgezin, bedrijfskundig opgeleid, hart voor kwetsbare mensen en bewezen track record als directeur, bestuurder en consultant. Beschikt over ruime en actuele ervaring in het ontwikkelen en leiden van maatschappelijke organisaties. Werkt samen met medewerkers en (keten)partners aan de (door)ontwikkeling van organisaties en mensen.

dhr. Marvin Ouwehand.
Marvin heeft meer dan 20 jaar ervaring als adviseur en projectleider in diverse branches en allerlei vraagstukken. Van HR tot Finance en van IT tot Strategy, van bouw tot hospitality en van retail tot automotive.

Cliëntenraad

Binnen Rondomzorg werken we met een cliëntenraad. De cliëntenraad heeft al sinds 2012 een plek binnen Rondomzorg. De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en geeft advies aan Rondomzorg op verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan onderwerpen waar cliëntbelang en oog voor kwaliteit van de zorg een belangrijke rol spelen. De cliëntenraad overlegt gemiddeld 1x per maand met of zonder een afgevaardigde van het managementteam. De cliëntenraad wil graag doelgericht en praktisch aan de slag met verschillende thema’s en vindt laagdrempeligheid in contact belangrijk. Je kan de vragen die je hebt altijd stellen. 

  De cliëntenraad is bereikbaar via de mail: clientenraad@rondomzorg.nl
  We zijn nog op zoek naar extra leden! Je kan de cliëntenraad bereiken door een email te sturen naar clientenraad@rondomzorg.nl

  Bezoek het cliënten intranet voor meer informatie op mijnplek.rondomzorg.nl/clientenraad.

  Ondernemingsraad

  De ondernemingsraad (OR) van Rondomzorg bestaat sinds september 2019, vanaf 2007 was dit de PVT (personeelsvertegenwoordiging). De leden van de OR zijn op dit moment Rhandy de Wolf en Frerik de Boer. De OR is altijd op zoek naar nieuwe leden die met hun eigen kijk en denkwijze iets toe kunnen voegen aan hetgeen wat de OR uit wil stralen. De OR wil binnen Rondomzorg een positie aannemen waarin zij zowel de belangen van het personeel als die van de werkgever behartigt. De OR staat naast het managementteam en is woordvoerder voor haar achterban. Samen creëren wij draagvlak voor de ideeën en vraagstukken die leven bij Rondomzorg en die effect hebben op personeelsbelang. De OR wil met een laagdrempelige insteek iedereen die bij Rondomzorg werkt kunnen bereiken. Wij denken na over en werken aan thema’s zoals omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, verlagen van werkdruk, arbeidsomstandigheden, rookbeleid, CAO of bijvoorbeeld cultuur binnen de organisatie.

  Heb je vragen die te maken hebben met werknemersbelang, heb je goede ideeën, wil je graag een bijdrage leveren of wil je aansluiten bij de OR? Dan kun je terecht bij de OR. Je kunt de OR bereiken via het volgende e‑mail adres: or@rondomzorg.nl.

  Bestuur

  De Raad van Bestuur van Rondomzorg wordt gevormd door Daniëlle Rubingh en René de la Porte. René en Daniëlle zijn in 2007 gestart met Rondomzorg en waken over hun missie en visie: de zorg menselijker maken. Daniëlle is naast bestuurder ook therapeut/coach in Praktijk Gewoon. René is op de werkvloer te vinden in het Tromptheater en bestuurslid van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg.