Toezichthouders

Onze toezichthouders houden toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Rondomzorg en de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers van Rondomzorg. Elke instelling moet toezichthouders hebben, dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 

Wil je meer weten over de wet en de geschiedenis? Klik dan hier.

Raad van Commissarissen

Het toezicht wordt gevormd door een Raad van Commissarissen bestaande uit:

dhr. Jannes Schuiling, HR-consultancy, Bedrijfsconsultancy, Management-consultancy, Projectmanagement;
Als adviseur, trainer, coach en projectleider heeft hij meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van veranderingstrajecten in organisaties. Onder ander op het gebied van leiderschap, teamontwikkeling, gedragsverandering en cultuur. Daarnaast beschikt hij over ruime ervaring op het gebied van actuele strategische HR thema’s.

dhr. Hans van der Meulen, Algemeen Directeur Kredietbank Nederland.
Opgegroeid in een ondernemersgezin, bedrijfskundig opgeleid, hart voor kwetsbare mensen en bewezen track record als directeur, bestuurder en consultant. Beschikt over ruime en actuele ervaring in het ontwikkelen en leiden van maatschappelijke organisaties. Werkt samen met medewerkers en (keten)partners aan de (door)ontwikkeling van organisaties en mensen.

Onze bedrijfsstructuur

Cliëntenraad

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van Rondomzorg. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten.
De huidige cliëntenraad bestaat uit:
  • mw. Rosanne Nicolai;
  • mw. Tessa de Heer;
  • dhr. Erik van der Kooij.
De cliëntenraad is bereikbaar via de mail: clientenraad@rondomzorg.nl

> Huishoudelijk reglement Cliëntenraad

Ondernemersraad

De ondernemingsraad (OR) van Rondomzorg bestaat sinds september 2019. De leden van de OR zijn op dit moment David Dolstra en Sjoukje Antonides. De OR is altijd op zoek naar nieuwe leden die met hun eigen kijk en denkwijze iets toe kunnen voegen aan hetgeen wat de OR uit wil stralen. De OR wil binnen Rondomzorg een positie aannemen waarin zij zowel de belangen van het personeel als die van de werkgever behartigt. De OR staat naast het managementteam, cliëntenraad en het personeel. Samen creëren wij draagvlak voor de ideeën en vraagstukken die leven bij een van deze onderdelen van Rondomzorg. De OR wil met een laagdrempelige insteek iedereen die bij Rondomzorg werkt kunnen bereiken. Heb je vragen aangaande een groot deel van de organisatie, al dan niet de hele organisatie, dan kun je terecht bij de OR.
Je kunt de OR bereiken via het volgende e‑mail adres: or@rondomzorg.nl.