Integrale Zorg

Je wil gezien wor­den, en gehoord. Je wil mee­doen, niet geremd door wat soms niet lukt. Je kracht komt voort uit de beper­king. Rond­om­zorg kijkt naar je, ziet wie je bent, hoort je, luis­tert!

Rond­om­zorg biedt diver­se vor­men van beschermd en bege­leid zelf­stan­dig wonen, woon­be­ge­lei­ding, uit­da­gen­de dag­pro­gram­ma’s, thuis­on­der­steu­ning en basis ggz. Rond­om­zorg is klein­scha­lig.

Print Friendly, PDF & Email