Vrijwilliger voor de schoonmaak

Rond­om­zorg (www.rondomzorg.nl) is voor haar woon-zorglo­­ca­­tie op Zuid­vliet opzoek naar een vrij­wil­li­ger in de func­tie van schoon­ma­ker voor 3 hal­ve dagen per week. Het betreft de maan­dag, woens­dag en de vrij­dag. Werk­zaam­he­den zijn trap­hal­len stof­zui­gen en dwei­len, afne­men van kan­toor inte­ri­eur, wc’s schoon­ma­ken van alge­me­ne ruim­tes, auto’s stof­zui­gen (inte­ri­eur), ramen lap­pen en klei­ne voor­ko­men­de werk­zaam­he­den Lees Meer …

Vrijwillige gastheer of gastvrouw gezocht.

Voor het onze woon­lo­ca­tie op het Zuid­vliet zijn we op zoek naar een gast­heer of gast­vrouw die zijn of haar werk­zaam­he­den hoofd­za­ke­lijk ver­richt in en van­uit het bewo­ners­steun­punt. Als gast­heer of gast­vrouw bij Rond­om­zorg zorg jij voor een huis­lij­ke sfeer en ben jij vraag­baak voor de bewo­ners. Je straalt inte­gri­teit, rust en gast­vrij­heid uit. Je Lees Meer …