Stageplaats Rondomzorg, kattencafe Poespas.

Oplei­ding: MBO spe­ci­fie­ke doel­groe­pen niveau 3/4 Loca­tie: Noord­vliet 11, Leeu­war­den Wil je een leu­ke, uit­da­gen­de en leer­za­me sta­ge­plek? Kom dan bij Poes­pas! Wat is Kat­ten­ca­fé Poes­pas? Poes­pas biedt een pas­sen­de arbeidstraining/dagbesteding voor jon­ge­ren en (jong) vol­was­se­nen met een ont­wik­ke­lings­stoor­nis (bijv. ADHD, ODD, Autis­me Spec­trum Stoor­nis), een ver­wor­ven psy­chi­a­tri­sche stoor­nis en/of een licht ver­stan­de­lij­ke beper­king. Daar­naast Lees Meer …

Stageplaats Woon-zorglocatie Zuidvliet Schooljaar 2018/2019

Wij zijn opzoek naar een sta­gi­air (m/v) per sep­tem­ber 2018 die een aan­vul­ling kan zijn op ons hui­di­ge team. We zoe­ken een dui­zend­poot, die flexi­bel is, ste­vig in zijn/haar schoe­nen staat en bereid is om de bewo­ners ver­der te hel­pen in hun ont­wik­ke­ling. Iemand die de cli­ën­ten in zijn eigen kracht zet en doet wat werkt op de zelf­red­zaam­heid te ver­gro­ten. Lees Meer …