Sta­ge­plaats Woon-zorglocatie Zuid­vliet School­jaar 2018/2019

Wij zijn opzoek naar een sta­gi­air (m/v) per sep­tem­ber 2018 die een aan­vul­ling kan zijn op ons hui­di­ge team. We zoe­ken een dui­zend­poot, die flexi­bel is, ste­vig in zijn/haar schoe­nen staat en bereid is om de bewo­ners ver­der te hel­pen in hun ont­wik­ke­ling. Iemand die de cli­ën­ten in zijn eigen kracht zet en doet wat werkt op de zelf­red­zaam­heid te ver­gro­ten. Lees Meer …

Sta­gi­ai­res MBO 4 en HBO gezocht voor onze woon­lo­ca­tie

Wij zijn opzoek naar sta­gi­ai­res (m/v) MBO-4 jaarsta­ge en HBO afstudeerstage/ jaarsta­ge die een aan­vul­ling kan zijn op ons hui­di­ge team. Jij bent een dui­zend­poot, flexi­bel, staat ste­vig in je schoe­nen, gericht op ont­wik­ke­ling van clien­ten. Je zet de cli­ën­ten in eigen kracht en zet in op ver­gro­ten van zelf­red­zaam­heid. Je beschikt ver­der over de nodi­ge cre­a­ti­vi­teit en Lees Meer …