Contact

Voor vra­gen, opmer­kin­gen en klach­ten die door de cli­ën­ten­raad behan­deld die­nen te wor­den kunt u con­tact opne­men via clientenraad@rondomzorg.nl of onder­staand con­tact­for­mu­lier invul­len.

Print Friendly, PDF & Email