Verzekeraars en tarieven

De kosten voor een behandeling gaan zowel bij basis als bij aanvullende verzekeringen af van je eigen risico. Verder hoef je voor de behandeling geen eigen bijdrage per consult te betalen. Je kunt van je huisarts een verwijzing krijgen.

Wij hebben contracten met:

De Friesland Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis
Interpolis Zorgverzekeringen
FBTO 
Avero Achmea

Eigen risico

Je hebt te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dat eigen risico bedraagt 385,- euro per jaar.

No-show

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt 40,- euro.