Tarieven PGB

AWBZ — PGB prijzen 2020

Je kunt de zorg ook zelf inkopen d.m.v. een PGB. Zowel WMO- en WLZ zorg als jeugdzorg kunnen op die wijze georganiseerd worden. Dit kun je afstemmen met het gebiedsteam of het zorgkantoor. Hieronder zie je de basistarieven zoals wij die hanteren. Omdat er grote verschillen zijn tussen de diverse gemeenten, maar ook tussen de diverse regelingen is het belangrijk dat je eerst met ons afstemt wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn. Aangez­ien Rondomzorg uit ZVW, Jeugdwet, WLZ en WMO gefin­an­ci­erde zorg levert zijn wij niet BTW plichtig. De hieron­der gen­oemde prijzen zijn dus de all-in PGB tarieven.

 

Begel­eiding
  • Begel­eiding (per uur)
€ 55,00
  • Begel­eiding Groep/Dagbesteding (per dagdeel)
€ 54,00
  • Basiswoon­begel­eiding per maand (pakket­prijs)
€ 1800,00
  • Kilo­met­er­tar­ief (per kilometer)
€ 0,29

 

Pakket­prijzen zijn samengestelde prijzen, gekop­peld aan normtijden. Kort gezegd komt het er op neer dat Rondomzorg pro­duc­ten voor een vast­gestelde prijs levert, onaf­hankelijk van de hoeveel­heid tijd die er in gaat zit­ten. Hier­door weet u als klant hoeveel u moet betalen. Het eer­ste (kennismakings)gesprek is gratis. Hieron­der vindt U een berek­en­ing van de pakketprijzen.

 

Product aan­tal prijs/eenheid Totaal
Basis Woon­begel­eiding
Begel­eiding Groep 8/week

€ 54,00

€ 432,00

Gem. /mnd

1.872,00

Pakket­prijs

1800,00