Vertrouwenspersoon jeugd

Voor alle deelnemers van Rondomzorg onder de 18 jaar.

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Rondomzorg.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen? 

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Rondomzorg, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Rondomzorg.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang
- Bel naar 088 555 1000
– Mail naar info@akj.nl
- Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00–20.00 uur en op vrijdag van 15.00–17.00 uur.

Contactpersoon Jeugd Rondomzorg
Onze contactpersoon bij het AKJ is Marja Bor. Zij is (direct) bereikbaar via telefoonnummer 06 416 651 63 of via bor@zorgbelang-fryslan.nl. Marja zal 4 tot 6 keer per jaar op de locatie van Rondomzorg komen, je kunt haar dan ook aanspreken. Wanneer en waar ze precies komt zullen we via de website bekend maken.