Verwijsindex

Wat is de verwijsindex / waar is het voor bedoeld?
In 2015 is met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, ook de verwijsindex in het leven geroepen. De verwijsindex is een handig hulpmiddel om samenwerking tussen professionals tot stand te kunnen brengen onder de noemen: Eén kind, één gezin, één plan! Samenwerken begint bij elkaar weten te vinden en daar is de Verwijs Index Fryslân (VIF) voor. De VIF is een initiatief vanuit de gemeente, in samenwerking met Partoer. De VIF is een voorwaarde om Jeugdzorg te mogen leveren.

Ieder kind in Nederland (VIF is er voor 0–23 jaar) gaat naar school of bijvoorbeeld naar de kinderopvang. Soms ontstaan er op school zorgen over een leerling. De school kan dan onderzoeken of er al professionals betrokken zijn bij deze leerling door de leerling toe te voegen in de verwijsindex. Scholen en kinderopvang registreren alleen kinderen waar zij zorgen over hebben en nadat zij toestemming aan ouders hebben gevraagd. Indien er een professional betrokken is krijgt de school hier bericht van en kan er onderling contact opgenomen worden.

Om een dergelijke ‘match’ tot stand te laten komen is het natuurlijk wel van belang dat professionals zichzelf (en de cliënt) registreren in de verwijsindex. In het geval van Rondomzorg betekent dit dat ieder kind of jongere jonger dan 23 jaar die in zorg is, of waar ouders van in zorg zijn, wordt geregistreerd in de verwijsindex. Dit zodat goed samengewerkt kan worden wanneer er andere professionals betrokken zijn bij het kind, of een kind binnen het gezin.

Op de website https://verwijsindexfryslan.nl/ kun je terecht voor meer informatie.

Wat doet Rondomzorg?
Tijdens de intake zal, in het geval van een kind of jeugdige jonger dan 23 jaar (aanmelding voor het kind zelf of aanwezigheid van een kind binnen het gezin), toestemming gevraagd worden aan de ouders en het kind (indien het kind 12 jaar of ouder is) of zij het goed vinden dat wij onze organisatie aan de naam van het kind toevoegen zodat eventuele samenwerking goed kan verlopen. Indien er een match komt, zal toestemming gevraagd worden om contact te hebben met de andere organisatie, voordat er daadwerkelijk contact is. Vuistregel: degene die de match veroorzaakt neemt contact op! Let wel: er kan ook een match komen voor een broer(tje) en/of zus(je). Ook dan kan contact prettig zijn, bijvoorbeeld om te laten weten dat er betrokkenheid binnen het gezin is. Als wij een kind toevoegen, blijft onze organisatienaam de komende twee jaar aan het kind verbonden. Na deze twee jaar verdwijnt onze organisatienaam bij het kind. Mochten wij langer betrokken blijven, dan kunnen wij de ouders en/of het kind opnieuw vragen of wij het kind aan onze organisatienaam mogen verbinden.