ThuisPlus

Thuis­Plus is een vorm van zorg tus­sen Beschermd Wonen en Ambu­lan­te Woon­be­ge­lei­ding. Je woont in een eigen woning of appar­te­ment, die je zelf betaalt. Je krijgt onder­steu­ning naar behoef­te (waar nodig bijv. 2x per dag) en kunt 7 dagen in de week altijd iemand berei­ken als je onver­wachts een vraag of onder­steu­ning nodig hebt. Mpcht er spra­ke zijn van terug­val dan kun je gebruik maken van een logeer­voor­zie­ning.

Print Friendly, PDF & Email